Hi, I'm Birgit Van Brabander!

Bizonder (bijzonder bijv.naamw.) Uitspraak: [biˈzɔndər] anders dan anders, anders dan anderen. Gevormd uit bi-, zie → bij-, en zonder ‘zonder, behalve’, zie → zonder. Het woord heeft vanouds een breed betekenisveld; anders, afwijkend van de norm, apart, buitengewoon, curieus, extra, meer dan gewoon, opmerkelijk, exceptioneel, afwijkend, eigenaardig, excentriek, markant, ongewoon, origineel, raar, speciaal, specifiek, vreemd, zonderling extra, in hoge mate, uiterst, uitzonderlijk, verregaand.

Algemene voorwaarden
Back to Top